Medling och konflikthantering

Internationellt certifierad och ackrediterad medlare genom CEDR ( Center for European Dispute Resolution). Underkonsult till House of Stratvise.

pia

 Internationellt ackrediterad CEDR-medlare.

Förståelse, kunskap och erfarenhet

-Så hanterar vi samarbetsproblem och konflikter.