Medling och konflikthantering

Internationellt certifierad och ackrediterad medlare genom CEDR ( Center for European Dispute Resolution). Underkonsult till House of Stratvise.

pia

Internationellt ackrediterad CEDR-medlare.
Utbildad faktaundersökare, Arbetsmiljöspecialisterna

Förståelse, kunskap och erfarenhet

Så hanterar vi samarbetsproblem och konflikter.