Medling och konflikthantering

hhhvhjvhvhvhvhvhvhvhhvhh

Pia Antoni - Internationellt ackrediterad CEDR medlare.

Pia Antoni – Internationellt ackrediterad CEDR-medlare.

Förståelse, kunskap och erfarenhet

– Så hanterar vi  samarbetsproblem och konflikter.