Tjänster

Jag är den tredje, oberoende parten som är stödet när det gnisslar i såväl samarbeten som relationer. Med ”friska ögon” utifrån hjälper jag dig och din organisation att hantera svåra situationer.

Verksamhetens krav på lönsamhet och leverans upphör inte för att det har kommit grus i maskineriet.Så här kan det se ut efter första kontakt och överenskommelse att arbeta vidare tillsammans:

Pia Tjänster

  • Tillsammans med uppdragsgivaren och berörda parter definieras uppdraget. Vilka förväntningar finns? Vad är syftet och vilket resultat vill man uppnå?
  • Kartläggning. Genom samtal med enskilda personer och/eller i grupp skaffar jag mig en uppfattning om situationen. Mina reflexioner och förslag till åtgärd redovisar jag till uppdragsgivaren. Om jag finner att förutsättningar för medling finns är det metoden jag föreslår. Om medling av olika skäl inte går att genomföra delges uppdragsgivaren min uppfattning av konfliktsituationen. Tillsammans diskuterar vi fortsättningen.
  • Praktiskt genomförande. Är medling genomförbart, vilket det oftast är, inleds processen med enskilda förmöten med berörda parter i konflikten. Fortsättningen av medlingsprocessen rymmer, inom tydliga ramar, stor flexibilitet. Som att till exempel fortsätta med enskilda möten, varvat med gemensamma, på det sätt som bäst gynnar tempo och framåtskridande i medlingsprocessen. Det kan räcka med ett fåtal möten, men ibland krävs det flera för att skapa trygghet och tillit i situationen. Parterna behöver känna att de har förtroende för mig i den stressade situation det innebär att vara i konflikt. När en överenskommelse om medling har träffats bygger den processen på förtrolighet.

Mer om Medling, klicka här (se definitionen under MEDLING)

 

  • Uppföljning och avstämning med uppdragsgivaren och inblandade parter.

För utbildning i medling. Till exempel;

  • HR-avdelningar
  • Personal- och ledningsgrupper
  • Personal inom företagshälsovården
  • Medling vid brott; personer verksamma inom kommunens medlingsverksamhet och rättssystemet

För handledning;

  • Alla som arbetar med medling och önskar handledning i process och innehåll.
  • HR-avdelningar, personal- och ledningsgrupper. Företagshälsovården.