Om mig

Jag är internationellt certifierad och ackrediterad medlare genom CEDR ( Center for European Dispute Resolution).
I botten är jag socionom och journalist. Med min gedigna kompetens hjälper jag till med såväl det lilla samarbetsproblemet som i den fullskaliga konflikten.

pia nära

Jag har arbetat med medling och konflikthantering sedan 2000. Först med medling vid brott inom medlingsverksamheten i Kalmar kommun, som jag byggde upp, startade och sedan var verksam inom. Nu och sedan flera år tillbaka med arbetsplatskonflikter / samarbetsproblem, motsättningar och tvister av olika slag genom det egna företaget Pia Antoni Medling och Konflikthantering.

Förutom att själv vara operativ föreläser och utbildar jag. Läs mer under fliken föreläsning/utbildning http://www.piaantoni.se/kontakta-mig/

2003 – 2008 var jag anlitad av Brottsförebyggande rådet, BRÅ, för att bistå dem i deras regeringsuppdrag att göra medling vid brott tillgängligt i hela landet. Främst genom att utbilda på den nationella medlingsutbildningen, föreläsa för kommuner och andra myndigheter, hålla i och delta i seminarier med mera.

Jag har också journalist- och informationsbakgrund. Erfarenheten av kommunikation inom olika områden (massmedia, offentlig förvaltning) är till stor användning i medlings/konfliktsituationen. Jag är van att se helheter, snabbt bilda mig en uppfattning om situationen och identifiera hur kommunikationen ser ut.

Konflikthantering och kommunikation hör ihop!

Grundutbildning:

  • Socionomexamen, Östersund
  • Poppius journalistskola, Stockholm

Kompetensförstärkning:

  • Socialpsykologi; Organisation och ledarskap, Linnéuniversitetet
  • Kommunikationsvetenskap, Stockholms universitet
  • Grundkurs juridik, Lunds universitet
  • Projektledarutbildning, Kalmar
  • Internationellt ackrediterad medlare CEDR (Center for European Dispute Resolution), London
  • Utbildad faktaundersökare genom Arbetsmiljöspecialisterna