Skräddarsydda utbildningar

Exempel ; Medlingsutbildning  för HR och chefer

Denna 2,5 dagars medlingsutbildning genom Pia Antoni Medling och Konflikthantering ger dig som ledare och HR-personal ett verktyg du direkt efter avslutad kurs kan börja använda.

( Utbildningens längd och innehåll kan variera beroende på beställarens önskemål)

Att kunna samarbeta är nödvändigt för alla inom organisationen/verksamheten, oavsett samarbetsgnissel och konflikter. Med medling som verktyg får inblandade parter hjälp att finna gemensamt acceptabla lösningar, bättre samarbeten och konstruktiva förhållningssätt för framtiden.

För HR-personal och chefer är medling det effektiva, tids- och energibesparande verktyget för att ta hand om de konflikter och samarbetssvårigheter som uppstår mellan personal, på individ och gruppnivå. Förhållningssättet medling utgår från ger all personal samma bemötande i såväl små som större samarbetssvårigheter.

Målgrupp

Chefer och HR-personal som vill bli ännu bättre och tryggare med att hantera samarbetsproblem och konflikter på arbetsplatsen.

 

Medlingsutbildningens mål

Att ge kursdeltagarna konfliktkunskap och ett konkret verktyg för att identifiera, förstå och i praktik hantera de samarbetsproblem och konflikter som uppstår. Förutom ökad förståelse för hur andra agerar och interagerar ger utbildningen också en ökad självinsikt om sitt eget sätt att hantera konflikter. Utbildningen består av teori och praktiska övningar, rollspel.

 

Utbildningens innehåll

  • Varför konflikthantering?
  • Om konflikter – teori, stilar, reaktioner
  • Reparativ rättvisa, ADR ( Alternative Dispute Resolution)
  • Vad är medling? Varför medling?
  • Den psykosociala arbetsmiljön
  • Medlarrollen – egenskaper, förhållningssätt mm
  • Medlingsprocessen
  • Förmöte, enskilda möten – teori och rollspel
  • Medlingsmöte, gemensamma möten – teori och rollspel
  • Hur kan vi implementera medling och det förhållningssätt medling erbjuder på arbetsplatsen?

Medlingsutbildningen har två ben; teori och praktiska övningar som tränar deltagarna i att agera som medlare och samtalsledare i verklighetsnära situationer. Kursen ges två dagar i följd, därefter en halvdag för återkoppling, handledning och feed back efter cirka två månader.